top of page

Az Első Magyar Inner-Wheel Club Budapest jogi nyilatkozata

ELSŐ MAGYAR „INNER-WHEEL” CLUB BUDAPEST EGYESÜLET

Cím: 1022 Budapest, Bimbó út 3.

Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0007927

Egyesület formája: Egyesület

Továbbiakban: IWC egyesület

Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú egyesület

Eljáró bíróság neve: Fővárosi Törvényszék

Az Első Magyar „Inner-Wheel” Club Budapest (továbbiakban: IWC egyesület) a nemzetközi International Inner-Wheel szervezet tagja.

 

A WEBOLDALAK HASZNÁLATA

Kérjük, hogy az Első „Inner-Wheel” Club Budapest weboldalai – a továbbiakban IWC weboldalak – használata előtt olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket! Felhívjuk figyelmét arra, hogy az IWC weboldalak használatával ezeket a felhasználási feltételeket a felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

Az IWC weboldalak működtetését koordináló IWC egyesület az IWC weboldalakat a WIX CMS rendszeren belül fejleszti, és az IWC weboldalakon található anyagok, képek, információk kizárólag személyes tanulmányozását és letöltését engedélyezi a felhasználók számára, azzal a feltétellel, hogy a felhasználók az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartják.

 

Az IWC weboldalakon található anyagokat a felhasználók nem jogosultak módosítani, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon nyilvánosságra hozni, vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen felhasználási feltételek értelmében az IWC weboldalakon található anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben, vagy bármely egyéb adathordozón való bármilyen célú felhasználása tilos.

 

Az IWC weboldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet, és polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

 

Felhívjuk az IWC weboldalak használóinak figyelmét arra, hogy az IWC weboldalakon feltüntetett valamennyi információ tájékoztató jellegű, kötelező hatállyal nem bíró információnak minősül. Az IWC weboldalakon található információk nem minősülnek szerződéses ajánlatnak. Az IWC weboldalakat működtető cégek nem vállalnak felelősséget az IWC weboldalakon közzétett információk pontosságáért, teljességéért vagy aktualitásáért. Az IWC weboldalakon esetlegesen megjelölt árak tájékoztató jellegűek és nem kötik az IWC weboldalakat működtető IWC egyesületet.

 

SZEMÉLYES ADATOK

 

A https://www.innerwheel-budapest.hu/ honlap anélkül is használható, hogy a látogató bármilyen módon felfedné kilétét vagy bármilyen személyes adatát meg kellene adnia. Adatkezelési tájékoztatónkat itt találja.

 

MÁS INTERNETES OLDALAKHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS

Az IWC weboldalakról más internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Felhívjuk a figyelmét, hogy amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, az IWC  egyesület által üzemeltetett IWC weboldalakat el fogja hagyni. Az IWC weboldalakat működtető IWC egyesületnek ezen további kapcsolódó internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjukban, azokat ellenőrizni nem tudják, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállalnak. A fentiekből következően az IWC weboldalakat működtető cégek az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyták jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállalnak felelősséget. Az IWC weboldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Az IWC weboldalakat működtető IWC egyesület és az IWC weboldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az IWC weboldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az IWC weboldalakat működtető IWC egyesület jogosult a jelen felhasználási feltételek tartalmát bármikor, indokolási és kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül módosítani. Ebből következően felhívjuk figyelmét arra, hogy az Ön által jelenlegi formában megismert felhasználási feltételek bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak, így tanácsoljuk, hogy a felhasználási feltételeket időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyen

bottom of page